Home

Workshops

De workshops worden in 6 delen opgedeeld en er kan naar believen door de opdrachtgever bepaald worden welke onderwerpen uit welk deel behandeld worden. Ook kan de mate van gedetailleerdheid van de onderwerpen besproken worden. Alles wordt door middel van een laptop en een beamer gepresenteerd. Ook kan een hand-out uitgegeven worden.

1 Planningsterminologie

Tijdens deze sessie worden veel gebezigde planningstermen uitgelegd en besproken.

Het gaat om termen als:

- Gesloten netwerk
- Standlijn
- Het kritieke pad
- Resources
- Earned Value
- S- curves
- Efficientie
- Total float
- Targetplanningen

2 Planning in de organisatie

Hier wordt besproken welke positie de planning in de organisatie in kan nemen en hoe de (project)planner hier mee omgaat.

Het gaat hier om zaken als:

- Integraal plannen
- Soorten planning
- Overall planning, hoofdlijnen en mijlpalen
- Afstemming planning met andere afdelingen
- Communicatie over de planning op verschillende niveaus
- Tenderplanning contra uitvoeringsplanning
- Rapportage

3 Planningsarchitectuur

Om een planning goed te laten aansluiten op de werkelijkheid moet goed nagedacht worden over de opbouw van de planning, zowel gestandaardiseerde planningsonderdelen als projectspecifieke.

De volgende zaken worden besproken:

- Work Breakdown Structuur
- Organisatie Breakdown Structuur
- Projectcodering
- Projectfasering
- Plannings lay-outs
- Meetpunten
- Standaardplanningen, unit-rates

4 Planningsmethodieken

Er kan op verschillende manieren met planningen omgegaan worden om het als projectmanagementtool te gebruiken.

De verschillende systemen zijn:

- Critical chain
- Critical Path Method (CPM)
- Early dates met total float
- Late dates
- Earned value

5 Update cyclus

Als een planning eenmaal opgezet is en het project gestart, moet de planning bijgehouden worden.

Dit gebeurt middels een update cyclus waarbij de volgende zaken besproken worden:

- Project Status Overleg
- Knelpunten bepaling
- Meetbaarheid van het werk, milestones of earned value
- Voortgangsmelding
- Vaststelling van de planning
- Rapportage over de voortgang en afwijking in tijd, capaciteit en geld.
- Lessons learned, evaluatie

6 Risicomanagement door middel van de planning

De planning is als instrument bij uitstek geschikt om risicomanagement mee te doen.

De volgende punten worden daarbij toegelicht:

- Rekenmethodiek om waarschijnlijkheidsprofiel te bepalen
- Risico database
- Bepalen risico’s met kans van optreden en gevolg in tijd en geld.
- Beheersmaatregelen in planning opnemen
- Deterministische planning / Probabilistische planning
- Seriële en parallelle risico’s
- Correlatie van risico’s
- Spreidingen op activiteiten in de planning
- Risico’s / kansen in de planning
- Scenario’s in de planning