Home

Welkom op de site van Planbureau Gyroscoop

Planbureau Gyroscoop is een samenwerkingsverband van ervaren projectplanners en risicomanagers en is met name werkzaam in de infrastructurele sector, echter ook duurzame projecten als windparken in zee schuwt Gyroscoop niet.


Er is in de markt veel behoefte aan gedegen en gestructureerde projectplanningen. Een goede projectplanning geeft informatie en inzicht naar de toekomst en daarmee sturing voor een project. Risicomanagement dient als basis voor een risico gestuurde project beheersing. De combinatie van projectplanning en risicomanagement zorgt voor gerichte sturing van het project vanuit twee invalshoeken.


Planbureau Gyroscoop brengt dit voor verschillende opdrachtgevers in de praktijk en geeft daarnaast workshops over planning en de combinatie van planning met risicomanagement.


Wie zijn we en hoe werken we?

Rick Lüschen Organisatie Ondersteuning (RLOO), De Langen Project Analyse (DLPA) en Van den Ende Risicomanagement zijn eenmanszaken die repectievelijk door Rick Lüschen, René de Langen en Bas vd Ende gerund worden. Rick, René en Bas zijn een samenwerkingsverband aangegaan om een betere kennisbasis te creëren en elkaar te ondersteunen in de uitvoering van opdrachten. We handelen onder één handelsnaam, te weten “Planbureau Gyroscoop”. Elk bedrijf blijft wel verantwoordelijk voor de zelf aangegane contractuele verplichtingen en deze verantwoordelijkheid kan niet worden doorgeschoven naar het andere bedrijf. Op termijn kunnen meer bedrijven van ervaren planners / risicomanagers in dit samenwerkingsverband meedoen.


Bedrijven, organisaties en overheden worden op twee manieren ondersteund:
- Op projectbasis ondersteuning op het gebied van planning en risicomanagement.
- Door middel van workshops en seminars kennisoverdracht laten plaatsvinden over planning en risicomanagement.

 

Meer weten?
Mail naar rick@gyroscoop.eu of naar rene@gyroscoop.eu